sidor

måndag

Konrad och karamellerna!

Nu har tredje boken om Konrad kommit.
Den heter "Konrad och karamellerna" och vi har fått en väldigt fin recension från BTJ så här står det:

"Bilderbok. I den tredje boken om Konrad utmanas syskonkärleken av en påse godis. Eller egentligen inte: den kärleken klarar de flesta hinder. Men ändå - konflikten växer i en lågmält berättad historia som utan större dramatik gestaltar närhet och vänskap. Förlaget har en profil som vill utmana stereotyper och förlegade normer.
Kanske har det gett resultat, ty det var först efter några omläsningar som jag lade märke till att Konrad bär kjol. Caroline Röstlund framhäver inte kjolen i sina illustrationer och just därför når hon avsedd verkan. Den känns helt enkelt självklar i sitt normbrytande sammanhang. Som författare uppehåller sig Åsa Mendel-Hartvig vid dialogen och gärna vid utrop. Därför blir samarbetet med illustratören, när gestaltningen ska ta form, väldigt betydelsefullt. Illustrationerna får överta en del av den episka framställningen. Främst sker detta i gestaltningen av de båda syskonen, som står i centrum av varje bild. De stora och uttrycksfulla ögonen blir bärare av många olika känslor i boken och blir dessutom något av ett signum för illustratören. I Konrad och karamellerna fungerar text och bild utmärkt i ett samarbete som känns mycket stilsäkert."

Publiceras i BTJ-häftet nr 21, 2015.
Lektör Ulf Malmqvist
Inga kommentarer: